• Print

General Reference Levels (GRL).

Els valors del NGR que s'utilitzen per a l'evaluació de la contaminació del sòl aplicables a Catalunya venen establerts en els annexos que s'indiques a continuació:

 

  Protecció salut humana
Protecció ecosistemes
Substàncies orgàniques Annex V del RD 9/2005 Annex VI del RD 9/2005
TPH Annex IV del RD 9/2005
Metalls i metal·loides Annex II del DL 1/2009
Per a qualsevol altra substància Annex VII del RD 9/2005

 

Per saber quins Nivells Genèrics de Referència (NGR) són d'aplicació cal consultar l'article 20 quinquies del Decret Legislatiu 1/2009