Donant veu a la demanda social envers la transparència de les administracions públiques, s'han elaborat tota una sèrie de mesures per fer més accessible les informacions sobre les activitats i els recursos públics. Els objectius principals són:

  • Regular i garantir la transparència de l'activitat pública
  • Garantir el dret d'acccés de les persones a la informació i documentació públiques  de manera fàcil, gratuïta i comprensible
  • Fomentar la participació i col·laboració ciutadana
  • Potenciar les bones pràctiques d'acord amb els quals amb d'actuar els alts càrrecs públics
  • Dotar a l'administració de procediments i recursos per oferir qualitat de serveis per funcionar amb la màxima equitat i garantia
 

Actualització: Semestral

Data d'actualització:  11.12.2018