• Imprimeix

Informació detallada dels tractaments

Per a cadascun dels tractaments de l'Agència es mostra la informació següent:

  • Qui és el responsable dels tractament de les dades.
  • Amb quina finalitat tractem les dades.
  • Durant quant de temps conservem les dades.
  • Quina és la legitimitatzació per al tractament de les dades.
  • A quins destinataris comunicarem les dades.
  • Quins són els drets de les persones interessades i com es poden exercir.
  • Quines vies de reclamació hi ha.