• Imprimeix

Dret de les persones interessades

Teniu dret a obtenir informació sobre si a l'Agència estem tractant o no dades personals que us concerneixen.

Com a persona interessada, teniu dret a accedir a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

Podeu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades d’acord amb les condicions establertes a l’article 18 del Reglament General de Protecció de Dades. En aquest cas, únicament tractarem les vostres dades per a l'exercici o defensa de reclamacions, per a la protecció dels drets d'una altra persona física o jurídica o per raons d’interès públic important.

En determinades circumstàncies podeu oposar-vos, motivant la vostra sol·licitud, al tractament de les vostres dades personals.

Com es poden exercir els drets

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i limitació del tractament, adreçant una sol·licitud signada a l'Agència de Residus de Catalunya:

 

  • En paper: per correu postal o presencialment (Carrer Doctor Roux, 80 - 08017 Barcelona).
  • Telemàticament: mitjançant la petició genèrica disponible a tràmits gencat (la presentació de la sol·licitud per mitjans electrònics requereix disposar de certificat electrònic o bé del sistema alternatiu d’identificació idCat Mòbil). Heu d’indicar clarament a la vostra sol·licitud quin o quins drets exerciu.