• Imprimeix

Delegat/da de protecció de dades (DPD)

El/la delegat/da de protecció de dades (DPD) és la persona encarregada de vetllar pel dret fonamental a la protecció de dades personals a l'Agència i de supervisar el compliment de la normativa reguladora.

Adreça de contacte: dpd.arc@gencat.cat