L’Agència de Residus de Catalunya esta inscrita en el registre europeu de gestió i auditoria ambiental (EMAS). Un del requisits de l’EMAS és la realització d’una declaració ambiental adreçada al públic i on es dóna a conèixer els aspectes ambientals de l’activitat i la millora contínua del comportament ambiental.

La Declaració ambiental de l’Agència de Residus de Catalunya és un document amb el qual es pretén dotar de la màxima transparència el procés d’implantació del sistema de gestió ambiental, posant a l’abast del públic aquella informació més rellevant en termes ambientals.

Data d'actualització:  21.06.2016

Logo EMAS ARC