El 2 d’octubre de 2015, es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat nº 236, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Un dels objectius d’aquesta llei és fomentar l’ús de mitjans electrònics a l’Administració Pública i, entre altres aspectes, promou l’ús de canals telemàtics per notificar les actuacions de l’Administració Pública als interessats.

En aquest context, pel que fa als expedients iniciats a partir del 2 d’octubre de 2016, totes les persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica i professionals de col·legiació obligatòria estaran obligats a acceptar la notificació de les actuacions administratives per un canal telemàtic. Altres subjectes també poden adherir-se a aquest sistema de manera voluntària.

Per donar compliment a aquesta obligació, la pràctica de totes les notificacions als col·lectius que estiguin obligats o hagin optat per la notificació telemàtica es portarà a terme mitjançant el sistema e-Notum, gestionat pel Consorci Administració Oberta de Catalunya. Podeu consultar la vostra bústia a: https://usuari.enotum.cat/.

Per tal de facilitar informació relativa a la publicació de notificacions en aquest canal, l’Agència de Residus enviarà un avís a l’afectat en el moment de la posada a disposició, tal com preveu l’article 41.6 de la Llei 39/2015.

En cas que vulgueu iniciar tràmits amb l’Agència de Residus de manera telemàtica, ho podeu fer a través del Catàleg de Tràmits de la Generalitat de Catalunya, a l’adreça http://tramits.gencat.cat. En relació amb aquestes actuacions caldrà descarregar el formulari de petició genèrica i emplenar-lo, seleccionant com a:

Entitat destinatària: Departament de Territori i Sostenibilitat

Tema: Medi Ambient

Subtema: Residus

Aquest formulari de petició genèrica només es pot emprar per presentar davant l’ARC documentació o sol·licituds per a les quals no existeixi un tràmit telemàtic específic. Podeu accedir a la tramitació telemàtica a http://residus.gencat.cat i http://sdr.arc.cat/.

Podeu trobar més informació sobre l’administració electrònica a la Generalitat de Catalunya a gencat.cat.