En determinades circumstàncies, els residus poden ser causa o conseqüència de situacions de risc tant per a les persones com l'aire, l'aigua, el sòl, la fauna, la flora, etc. En ocasions, aquests riscs poden derivar en situacions de perill real o potencial que requereixen una solució immediata.
L'Agència de Residus de Catalunya disposa d'un servei d'emergències per atendre aquestes situacions.

Servei

Des de l'any 1993, l'Agència de Residus de Catalunya disposa d'un servei d'emergències que funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, creat amb l'objectiu d'assessorar, informar i actuar de forma subsidiària, si s'escau, en casos d'emergència provocats per residus. Generalment, es tracta de casos d'abandonament o abocament accidental de productes o residus, així com de situacions de perill provocades per aquests fets.

Activació

L'accés al Servei d'Emergències de l'Agència de Residus de Catalunya es verifica a través del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) , adscrit a la Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil. Aquest centre està en contacte permanent amb el tècnic de guàrdia de l'Agència de Residus de Catalunya i amb les diverses parts que poden estar involucrades en una emergència: policies locals, bombers, mossos d'esquadra, assistència mèdica, autoritats de trànsit, etc., per tal de coordinar la recepció i emissió de la informació i la seqüència d'actuacions entre tots aquests organismes. L'actuació del CECAT s'inicia a partir de les informacions rebudes per les autoritats on arriben els avisos, generalment les autoritats locals o comarcals. En conseqüència:

Davant d'una situació d'emergència, cal comunicar els fets observats a les autoritats locals, ja sigui l'Ajuntament, la Policia Local o els bombers.

Les autoritats esmentades, en cas de no poder fer front a la situació, es posaran en contacte amb el CECAT, el qual activarà el dispositiu necessari per a gestionar de la forma més adequada l'emergència. En cas que la situació hagi estat provocada per residus, el CECAT es posa en contacte amb el Servei d'Emergències de l'Agència de Residus de Catalunya. Aquest servei actua d'acord amb els procediments establerts, en funció de la informació subministrada i de la que pugui aconseguir addicionalment, dels seus medis i de les seves atribucions, i informa al CECAT de les seves actuacions.

Data d'actualització:  09.09.2009