La Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya preveu el foment de la factura electrònica en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya. I la Llei Estatal 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, regula l'obligació de presentació de factura electrònica a les Administracions Públiques a partir del 15 de gener de 2015.

L’Agència de Residus permetrà la presentació de factures que no siguin en format electrònic fins al 31 de març de 2015, a partir d’aquesta data no s’acceptaran a tràmit factures que no es presentin en format electrònic.

Podeu lliurar les vostres factures al servei e.FACT del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC), en la seva condició de Punt General d’Entrada de Factures Electròniques del sector públic de Catalunya.

A més dels requisits legalment establerts, les factures que ens trameteu, han de contenir l'indicador de servei o aprovisionament que permeti la correcta tramitació de la factura:

  • Número d'expedient (FileReference)
  • Número de comanda (ReceiverTransactionReference)
  • Codi DIR 3: A09006180

 

Data d'actualització:  04.02.2015