La carta de serveis de l’Agència de Residus de Catalunya representa el nostre compromís públic de desenvolupar les funcions encomanades sota criteris de millora contínua. S’elabora amb la voluntat que sigui un instrument de gestió de la qualitat centrat en la ciutadania i per potenciar la visió i el valor dels residus com a recursos. D’aquesta manera, es podrà avançar perquè Catalunya esdevingui un referent de societat econòmicament i socialment sostenible.
Aquest document públic recull informació útil sobre els serveis que presta l’Agència de Residus, la seva missió i els seus valors, així com l’àmbit d’actuació i els drets dels usuaris.

La carta de serveis s’integra en el compromís de la Generalitat de Catalunya per implantar progressivament cartes de serveis en els àmbits de la seva competència, com a part d’una estratègia per fer més efectiva la seva actuació, permetre més interacció amb la ciutadania i donar compliment a l’establert en l’article 30.1 de l’Estatut d’autonomia: «les administracions públiques han de fixar les condicions d’accés i els estàndards de qualitat d’aquests serveis, amb independència del règim de llur prestació.»

Data d'actualització:  10.04.2015

Informació relacionada