• Imprimeix

Cooperació internacional

Des de l’any 2006, l’ARC participa en actuacions de cooperació al desenvolupament. Aquesta participació s’ha concretat en diverses actuacions, fruit principalment de la col·laboració iniciada fa temps i actualment consolidada amb l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Aquesta etapa ha donat com a resultat un cert nivell de consolidació de l’estratègia de cooperació al desenvolupament a l’ARC i, alhora, un aflorament de les immenses necessitats que els territoris del Sud tenen en matèria de gestió de residus. Igualment, ha permès clarificar el paper que l’ARC pot assolir en aquest àmbit, els instruments més idonis per a la seva tasca i les barreres que cal superar, i ha pogut intuir quins són els interlocutors clau.

Data d'actualització:  02.04.2014