Accés al contingut Accés al menú de la secció
home
Divendres, 21 de juliol de 2017

Sessió de presentació de nous projectes de prevenció i gestió descentralitzada de bioresidus

El passat dimecres, 19 de juliol, es van presentar al Palau Robert els projectes DECISIVE, Revolta i ECOWaste 4 Food, tres projectes de prevenció i gestió descentralitzada de bioresidus.


jornada decisive

L’obertura de l'acte va anar a càrrec de Josep Maria Tost, qui va destacar la importància de la gestió dels residus orgànics i va posar de manifest la voluntat de l’ARC de millorar les actuals xifres de recollida i gestió en un futur proper. En la presentació dels projectes van participar-hi els actors catalans que hi prenen part: la Universitat Autònoma de Barcelona, la fundació ENT i Aeris per al projecte DECISIVE i la cooperativa Tarpuna en el cas del Projecte Revolta.

 

DECISIVE

El projecte DECISIVE (DECentralIzed managment Scheme for Innovative Valorization of urban biowastE) és un projecte de recerca i innovació finançat per la Unió Europea en el programa Horizon 2020 en el que participa l’Agència de Residus de Catalunya juntament amb altres 12 socis europeus. El projecte pretén desenvolupar un sistema descentralitzat de gestió de bioresidus, produint localment energia i bioproductes per ser utilitzats en agricultura urbana o periurbana.

El projecte contribuirà al canvi d’un paradigma lineal, basat en la importació de béns i l’exportació de residus, cap a un paradigma circular, que promogui la producció, el consum i la gestió de residus de forma local.

Revolta

El Projecte Revolta, impulsat per l'’Agència de Residus de Catalunya i la cooperativa Tarpuna, amb la col·laboració de l’Escola El Ginebró de Llinars del Vallès, és un projecte sobre Bio Economia Circular centrat en l’acostament del ciutadà/generador de residus orgànics a la producció d’aliments a partir de la fertilització amb compost resultant del tractament dels seus bioresidus. La finalitat és comprovar com amb la implicació de tots els agents que intervenen en aquest cicle,  s’aconsegueix millorar el grau de corresponsabilitat de les persones en la gestió i la recollida selectiva de la fracció orgànica en quantitat i qualitat.

ECOWaste 4 Food

Per altra banda, l’Agència de Residus de Catalunya, juntament amb sis altres socis europeus, participa en el projecte ECOWASTE4 FOOD, un projecte finançat pel programa Interreg, que pretén donar suport a les autoritats territorials per reduir el malbaratament alimentari en tota la cadena alimentària, donant suport a les ecoinnovacions a trvés de les polítiques regionals i locals com a part d'una estratègia global per a la seguretat alimentària.

El projecte s'estructura en dues fases: una primera, de dos anys de durada, que es dedica a l'aprenentatge interregional i a la planificació d'accions, i una segona, de dos anys més de durada, que es dedica a la implementació de plans d'acció regionals dissenyats en la primera fase.