Accés al contingut Accés al menú de la secció
home
Divendres, 21 d'abril de 2017

L'Agència de Residus de Catalunya actuarà com a mediadora entre els Ens locals de Catalunya i el MAPAMA per tramitar les peticions d'ajuts estatals dels plans PIMA en matèria de residus

Les convocatòries dels Planes de Impulso al Medio Ambiente (PIMA) posen en marxa ajuts per a la millora de la gestió dels residus.


Imatge PIMA residuos

En la present, inclou mesures de foment del compostatge, mesures per fomentar la recollida d'oli de cuina usat i mesures per a incentivar la utilització eficient del biogàs, millores de les deixalleries per a la seva adequació a la normativa de RAEES.

Podeu enviar les sol·licituds a la següent adreça de correu: 

mapama2017.arc@gencat.cat

 

 

 

Planes de Impulso al Medio Ambiente

           Descripció

     Dotació

PIMA RESIDUOS – Compost

-  Implantació i Millora de la recollida separada de biorresidus destinats a                instal·lacions de compostatge i digestió anaeròbia

-  Implantació i ampliació del compostatge domèstic i comunitari de                        biorresidus

-  Construcció d’instal·lacions de compostatge destinades exclusivament al               tractament de biorresidus recollits de forma separada

      3.100.000 €

PIMA RESIDUOS – Aceite de cocina usado

 

-  Implantació i millora de la recollida separada de l’oli de cuina usat                       destinat a la fabricació de biocombustible

         700.000 €

PIMA RESIDUOS - Biogas

- Depuració i injecció de biometà a la xarxa de gas (GN)

- Depuració i ús en flotes de transport

- Ús del biogàs en motors de cogeneració per a producció combinada                     d’electricitat i calor per a satisfer una demanda econòmicament                           justificable de calefacció o refrigeració; desplaçant a combustibles fòssils

         700.000 €

Programa 456B: Protección y mejora del medio ambiente.

754: Implementación del PEMAR

- Segellats geomorfològics experimentals en dipòsits de residus de la                     construcció i demolició (RCD)

 

         400.000 €

Programa 456B: Protección y mejora del medio ambiente.

754: Implementación del PEMAR

- Millores de les deixalleries

 

      1.601.000 €

Programa 456B: Protección y mejora del medio ambiente.

753: Adecuación de puntós limpios a la nueva normativa de RAEEs

- Millores de les deixalleries per a la seva adequació a la normativa de                  RAEEs

 

         502.210 €