Accés al contingut Accés al menú de la secció
home
Dimecres, 18 de maig de 2016

Nota informativa en relació a l'aplicació a Catalunya del Decret estatal de 13 de març, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior del territori de l'Estat.


Amb l’entrada en vigor del Reial decret 180/2015 pel qual es regula el trasllat de residus a l’interior del territori de l’Estat, les comunitats autònomes han d’establir un règim adequat de vigilància i control dels moviments de residus efectuats exclusivament dins del seu territori en el termini màxim d’un any. Aquest termini compleix el 7 de maig de 2016.

Aquest Decret estatal introdueix una sèrie de càrregues administratives alienes al model vigent a Catalunya que marca el Decret 93/1999, de 6 d'abril, de procediments de gestió de residus. Per tant, per Catalunya pel que fa als tràmits de documentació caldrà seguir aplicant el Decret 93/1999.

A les obligacions determinades en el Decret 93/1999 s’ha de tenir en compte que, a part, per la influència d’aquest nou Decret estatal, és necessari:

  1. S’ha de disposar d’un contracte previ a l’inici d’un trasllat i ha de contenir els aspectes esmentats a l’article 5 del Reial Decret: les especificacio dels residus, les condicions del trasllat i les obligacions de les parts quan es presenten incidències. (No existeix un format oficial i no s’ha de presentar a l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), tot i que si ha d’estar a disposició de les administracions a efectes de vigilància i control).
  2. Tramitar la notificació prèvia (NP) per tots aquells residus que no requereixin FA i que estan dins dels següents supòsits:Residus perillosos que no necessiten fitxa d’acceptació segons el Decret català 93/1999 de procediments de gestió de residus: Residus destinats a operacions d’eliminació que no necessiten fitxa d’acceptació segons el Decret català 93/1999 de procediments de gestió de residus; Residus domèstics mesclats (LER 200301) destinats a valorització; Residus destinats a instal·lacions d’incineració classificades com a valorització (R1/V61).
  3. Tramitar el document d'identificació (DI), per tal d'acompanyar el transport, per tots aquells trasllats de residus que no requereixen FS o FI.
  4. Accedir al Sistema Documental  de Residus (SDR)

 

Les càrregues addicionals en la tramitació que introdueix el Reial Decret Estatal es regiran pels condicionants d’aquesta norma, no sent necessari la formalització dels documents del Decret 93/1999, sinó que dins de Catalunya, s’utilitzaran els formularis de notificació prèvia i de control i seguiment que preveu el Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient (MAGRAMA).

En definitiva aquesta norma estatal comporta un increment de documents per a casos que a Catalunya estaven exempts. Aquests nous documents no estan subjectes a taxes.