Accés al contingut Accés al menú de la secció
home
Dilluns, 13 de març de 2017

La Generalitat, referent en la gestió dels sòls contaminats

L’Agència de Residus de Catalunya va organitzar una jornada sobre aquesta temàtica que va reunir més de 200 experts en la matèria • Es van analitzar les darreres tendències en tecnologies de la descontaminació de sòls que permetin disposar de sòls preparats i adequats per a usos posteriors


jornada sols contaminats

Els passats dies 9 i 10 de març, es va celebrar la Jornada tècnica “R+D+I en l'aplicació de tecnologies de descontaminació del subsòl. Casos pràctics”, on es van analitzar els resultats de diferents projectes de descontaminació i s’ha ofert l’oportunitat d’establir contactes i compartir experiències relacionades amb la problemàtica. En aquesta trobada la Generalitat ha proposat un seguit de millores en la regulació de la contaminació dels sòls que s’han incorporat en la nova Llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic 2017. Així ho va explicar el passat divendres l’adjunt a direcció de l’Agència de Residus de Catalunya, Xavier Reinaldos, .

Per a Reinaldos, “el sòl contaminat és una oportunitat de millora, i Catalunya està en condicions d'esdevenir referent en la remediació d’aquestes situacions”, referint-se a la insuficient regulació de la normativa estatal en la matèria i als passos que està fent el nostre país per esmenar aquestes deficiències, centrades en la millora de la classificació dels sòls i de la seva gestió. En concret, s’està abordant una millor definició dels conceptes d’espai alterat i de sòl degradat, contaminacions històriques i noves obligacions.

La nova legislació inclourà l’obligació de disposar d’un estudi detallat de la qualitat del sòl, i si s’escau una anàlisi de risc, en cas del canvi d’ús del sòl d’industrial a residencial. L’ARC emetrà un informe preceptiu amb caràcter previ a l’atorgament de les autoritzacions o llicències que habiliten l’actuació, l’activitat o l’obra. A més, tots els informes que avaluen la qualitat del subsòl hauran de ser fets per una entitat de control en l’àmbit de la prevenció de la contaminació del sòl degudament habilitada.

La jornada es va centrar en l’aplicació de noves tècniques de descontaminació per donar-les a conèixer i estendre’n la seva aplicació. La divulgació dels problemes de contaminació del subsòl i les tecnologies emprades per a la seva solució han de ser vistes per la indústria i la societat en general com un valor afegit, que permet mantenir una qualitat de sòl al nostre país tot garantint l’ús posterior que el sòl tingui planificat.

Trobareu més informació i les conclusions de la jornada a la nota de premsa que s'adjunta a continuació.

 

Més informació