Accés al contingut Accés al menú de la secció
home
Dijous, 20 d'abril de 2017

L'Agència de Residus de Catalunya destina 30,7 milions a la millora d'infraestructures de residus a Girona i al Bages

• El Consell d’Administració aprova el conveni amb l’Ajuntament de Girona per finançar les actuacions del projecte de millora de planta de valorització energètica • També acorda destinar 10 milions fins al 2023 a una planta de tractament de la fracció resta al Bages, que s’integrarà al Parc Ambiental de Bufalvent


El Consell d’Administració de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha donat el vistiplau al conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Girona per a la millora de l’eficiència de la planta de valorització energètica de residus de Campdorà (Gironès), d’acord amb els requisits establerts a la Directiva Marc 2008/98/CE sobre residus.

En virtut d’aquest acord, l’ARC aportarà fins a 20,7 milions en tres anualitats fins al 2019. La inversió s’afegeix a la subvenció directa que l’ARC va atorgar el 2010 per finançar les actuacions prioritàries del projecte. Aquest cop, el finançament es durà a terme mitjançant el Fons de Gestió del Cànon i de transferències de la Generalitat, amb el compromís que les actuacions objecte del conveni finalitzin abans d’acabar el 2020, d’acord amb el Projecte aprovat per l’Ajuntament de Girona.

Per la seva part, l’Ajuntament de Girona tramitarà, aprovarà i efectuarà la contractació de les actuacions, i obtindrà els permisos i llicencies urbanístiques, d’obres i ambientals necessàries. També haurà de vetllar perquè la instal·lació admeti la fracció resta i rebuig generat a la comarca del Gironès, a més dels municipis de Girona, Salt i Sarrià de Ter, en la mesura que la planta disposi de capacitat.

 

10 milions per una planta de fracció Resta al Bages

Així mateix, el Consell d’Administració de l’ARC ha aprovat el conveni de col·laboració entre l’agència i el Consorci del Bages per al finançament d’infraestructures de tractament de residus municipals a la comarca del Bages, que permetrà el màxim aprofitament i tractament correcte dels residus previ a la disposició final del rebuig en el dipòsit controlat.

Concretament, l’ARC destinarà fins a 10 milions fins al 2023 a la construcció d’una planta de tractament de la fracció resta de residus municipals, que farà l’activitat de transferència durant la primera fase d’execució del projecte, i que s’integrarà en el conjunt d’infraestructures del Parc Ambiental de Bufalvent (Bages).

Es finançarà mitjançant el Fons de Gestió del Cànon i de transferències de la Generalitat. Mentre no es construeixi la nova planta del Bages, la fracció resta generada en aquesta comarca es traslladarà al Centre de Tractament de Residus (CTR) Vallès, per fer el tractament previ que exigeix la normativa europea.

Transferència entre el Bages i el Vallès Occidental

Per fer-ho possible, la primera anualitat que preveu aquest conveni, la del 2017, servirà per habilitar una instal·lació provisional al Bages per poder fer la transferència d’aquesta fracció resta des del Bages fins a Vacarisses, al Vallès Occidental, on se situa el CTR Vallès.

Per això, l’ARC, el Consorci del Bages per a la gestió de residus i el Consorci per a la gestió de residus del Vallès Occidental han acordat els compromisos de cada una de les parts per fer possible aquest intercanvi.

L’ARC es compromet a aportar el finançament necessari perquè la planta de fracció resta del Bages sigui una realitat a partir de l’1 de gener de 2023, i que al 2018 ja pugui ser operativa la instal·lació que permetrà la transferència cap al Vallès en una primera fase.

Per la seva banda, el Consorci del Bages per a la gestió de residus aportarà els terrenys per implantar la nova infraestructura, contractarà l’obra i l’explotació de la planta, i tramitarà i obtindrà els permisos i llicències necessàries. Així mateix acollirà, al dipòsit controlat del Parc Ambiental de Bufalvent, el rebuig i bioestabilitzat que sigui transferit des del CTR Vallès durant aquest període. Finalment, acollirà la fracció orgànica de recollida selectiva transferida pel Consorci del Vallès a la planta de compostatge del Parc Ambiental de Bufalvent.

Per últim, el Consorci per a la gestió de residus del Vallès Occidental, com a titular del CTR Vallès, acollirà la fracció resta del Bages i facilitarà la transferència de rebuig i bioestabilitzat de la resta aportada pel Bages per a la seva disposició final en el dipòsit del Parc Ambiental de Bufalvent mentre duri la transferència. A més, transferirà l’orgànica que no pugui ser tractada a la planta de Can Barba cap a la planta de compostatge del Parc Ambiental de Bufalvent durant aquest període.

Més informació