Accés al contingut Accés al menú de la secció
home
Divendres, 07 de juliol de 2017

L'ARC retira els residus abandonats d'una empresa de palets de Sant Martí Sarroca, a l'Alt Penedès

• L’Agència de Residus de Catalunya actua de forma subsidiària després de confiscar la fiança que l’empresa havia dipositat com a garantia • L’emplaçament limita amb una zona boscosa i l’acumulació de deixalles representava un risc d’incendi elevat


sant martí sarroca 1
sant martí sarroca 2

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha actuat de forma subsidiària per retirar els residus que havien quedat abandonats en el recinte de l’antiga empresa de palets de Sant Martí Sarroca (Alt Penedès) Palets Redma, SL. Les instal·lacions van tancar l’any passat quedant-hi palets i trossos de fusta, residus de runes de la construcció, envasos amb coles adhesives i residus de rebuig de plàstic, tots ells propers a una zona boscosa. Com que aquesta acumulació representava un alt risc d’incendi, l’ARC hi va actuar d’immediat.

Els costos de la retirada subsidiària s’han finançat totalment confiscant la fiança que l’empresa havia dipositat com a garantia a la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya. La resta de la fiança, que ascendeix a uns 31.000 euros, ha servit per fer front a part de les sancions que la mateixa ARC havia imposat a l’empresa abans que tanqués, i que mai va arribar a pagar. Es tracta de dues multes, l’una de 50.000 euros per incomplir les condicions establertes a la llicència ambiental, ocupant diverses zones no previstes en l’autorització per emmagatzemar residus de fustes, i l’altra, de 3.000 euros, per tenir mal complimentat el registre d’entrades i sortides de residus. Totes dues són considerades infraccions administratives greus en la Llei reguladora dels residus.

La fiança és l’instrument econòmic que garanteix a l’Administració poder respondre en el cas que determinada activitat cessi sense haver donat compliment a la llicència o l’autorització ambiental corresponent, o a fer la remediació de l’espai si en resulta afectat.   

 

Més informació