• Imprimeix

Subproductes SANDACH - Registre i transport de residus

11002 - tramits sandach Departament de Territori i Sostenibilitat residus

Es defineix els subproductes animals no destinats al consum humà (SANDACH) com a cossos sencers o parts d’animals, productes d’origen animal o altres productes obtinguts a partir d’animals, que no estan destinats al consum humà,ja sigui per motius sanitaris o bé per decisió de l’operador.

Els SANDACH són aquells materials que es generen a la producció primària ramadera, a les indústries de transformació dels aliments d’origen animal, als establiments alimentaris de comerç minorista i a les llars que, per motius comercials o sanitaris, no entren dins de la cadena alimentària humana. La gestió dels subproductes animals des del moment en que es generen fins al seu ús final, valorització o destrucció està regulada per garantir que durant la mateixa no es generin riscos per a la salut humana, la sanitat animal o el medi ambient i especialment per garantir la seguretat de la cadena alimentaria humana i animal.
Preguntes freqüents

Llegiu-ne més

Els operadors/ores que gestionen subproductes animals i productes derivats de la categoria 3 han de fer el tràmit relacionat d'inscripció davant del Departament d'Agricultura, Ramaderia , Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Als operadors que gestionen els subproductes animals i productes derivats.
Què necessiteu fer?

Data actualització 02.04.2013