• Imprimeix

Autoliquidació del cànon sobre la deposició controlada dels residus industrials

11305 - Autoliquidació deposició controlada dels residus industrials Departament de Territori i Sostenibilitat residus

El cànon residus industrials és un impost ecològic que incentiva un comportament més respectuós amb el medi ambient i impulsa mesures de minimització i valorització material dels residus. 

Aquest cànon és un instrument econòmic que contribueix al finançament del cost que comporta la implantació de la gestió sostenible dels residus industrials.

Llegiu-ne més

Les autoliquidacions s'han de presentar en els 20 dies següents al trimestre natural de meritació del cànon.

Què necessiteu fer?

Data actualització 10.12.2015