• Imprimeix

Ajuts per a projectes de foment de l'economia circular 2018. TES/955/2018

21414 - Ajuts per a projectes de foment de l'economia circular 955 2018 Departament de Territori i Sostenibilitat residus

Es poden presentar projectes d’implementació en el mercat (classe A) o projectes de desenvolupament i proves pilot (classe B) de les categories següents:

  1. Ecodisseny de productes o serveis que promogui  una major eficiència dels recursos materials diferents de l’aigua al llarg del cicle de vida, a excepció dels projectes que se centren exclusivament en la reducció de residus en l’etapa de fabricació, els quals són objecte de l’Ordre de subvenció per a l’execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials. Cal que el projecte inclogui l’execució d’una anàlisi amb enfocament de cicle de vida del producte o servei, tret que en la sol·licitud es pugui acreditar que ja ha estat realitzada. Exemples: productes desmaterialitzats, multifuncionals, fabricats amb materials reciclats, de llarga vida, reparables, reciclables, modulars i actualitzables, etc.
  2. Nous models de negoci que afavoreixin l’eficiència dels recursos (servitització, economia col·laborativa, etc.)
  3. Reutilització i reparació de productes.
  4. Serveis de retorn de productes usats impulsats pel distribuïdor o fabricant d’aquests productes, amb la finalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los (take-back schemes).
  5. Remanufactura.
  6. Simbiosi industrial que promogui l’eficiència dels recursos materials diferents de l’aigua.
  7. Noves aplicacions de materials reciclats.
  8. Nous processos o tecnologies que permetin valoritzar residus que actualment no s’estan valoritzant, o que augmentin el rendiment i/o la qualitat d’operacions existents de valorització de residus de tercers.
  9. Mineria d’abocadors per a la recuperació de materials.
Llegiu-ne més
Què necessiteu fer?

Data actualització 29.11.2018