• Imprimeix

Alta com agent o negociant al Registre general de persones gestores de residus de Catalunya

20491 - 20491- agents i negociants Departament de Territori i Sostenibilitat residus

S'han d'inscriure com a negociant tota persona física o jurídica que actuï per compte propi en la compra i posterior venda de residus, inclosos els negociants que no prenguin possessió física dels residus. 

I com a agent tota persona física o jurídica que organitza la valoració o la eliminació de residus per encàrrec de tercers, inclosos els agents que no prenguin possessió física dels residus. 

Llegiu-ne més

Una sola vegada amb caràcter previ a l’inici de l’activitat, i cada vegada que es produeixin canvis en l’activitat o l’empresa, o amb motiu del cessament de l’activitat.

Què necessiteu fer?

Data actualització 10.01.2019