• Imprimeix

Consultes i tràmits

Consultes

Instal·lacions de gestió, registre de transportistes de residus, catàleg europeu de residus, catàleg de residus de Catalunya i laboratoris acreditats.

Tràmits

Accés a tots els tràmits de l'ARC

Cànons sobre els residus

Els cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals i els cànons de deposició de residus industrials i de la construcció.