Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Consultes i tràmits  > Tràmits  > Tipus de residu  > Residus industrials  > Productors  > Declaració anual de residus industrials (DARI)
 

Declaració anual de residus industrials (DARI)

La DARI és el document on es recullen les dades dels residus produïts per cada centre de producció industrial en el període d’un any natural.

Qui ha de fer la DARI?

La declaració de residus industrials l’han de presentar els productors de residus industrials, segons el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. Cal tenir en compte que si l'activitat és gestora de residus, haurà de complimentar el model específic de declaració anual per a gestors DARIG.

També han de fer la declaració de residus les empreses amb activitat comercial o de servei que generin més de 10 tones de residus perillosos anualment, segons del Real Decreto 833/1988 sobre residus tòxics i perillosos.

Si encara no teniu codi de productor, cal que feu la inscripció al Registre de productors de residus industrials. A través del codi de productor podrà consultar si ha de presentar la Declaració de residus industrials.

El termini de presentació de la DARI finalitza cada 31 de març de l'any en curs.

 
Servei de suport als usuaris per informació

Atenció telefònica: 900 900 408 i 902 102 803
Correu electrònic: dari.arc.tes@gencat.cat
Supor tècnic de l'SDR: 93 214 20 00 ó suport_arc@oesia.com