• Imprimeix

Reciclatge a la indústria

El paper de la indústria en l’àmbit del reciclatge és d’un abast molt ampli i té múltiples perspectives. D’una banda cal destacar la rellevància d’introduir criteris mediambientals en el disseny dels productes i de la seva producció, buscant no només la millora dels processos, sinó especialment la disminució de l’impacte dels productes elaborats, durant i després de la seva vida útil, utilitzant matèries primeres més innòcues i en alguns casos materials procedents del reciclatge, incrementant les possibilitats de reciclatge i/o reutilització. D’altra banda, la indústria és un dels actors principals en l’establiment d’aquelles sinèrgies que permetin impulsar la demanda de matèries i productes recuperats i així consolidar els mercats d’aquestes matèries.
Finalment, la indústria és una de les bases per a la generació o incorporació d’iniciatives de recerca, desenvolupament i innovació en l’àmbit del reciclatge i la reutilització.