• Imprimeix

Productes eficients en recursos

A partir del càlcul d’emissions de gasos amb efecte hivernacle (emissions de CO2 equivalent) es demostra que els productes fabricats amb material reciclat estalvien emissions de CO2 comparats amb productes equivalents fabricats amb material verge.

Col·lecció de fitxes sobre la petjada de carboni

Seguint la metodologia del British Standards Institution (BSI) PAS 2050:2011, que estableix les pautes per al càlcul i avaluació de la petjada de carboni en tot el cicle de vida d'un producte des del seu disseny, producció i distribució, fins a la seva arribada al consumidor final, s’està elaborant una col·lecció de fitxes sobre la petjada de carboni dels productes guardonats en les successives edicions del Premi Disseny per al Reciclatge (2009, 2011 i 2013)

Ecoproductes i ecoserveis

Data d'actualització:  26.01.2015