• Imprimeix

Residus procedents de fracció inorgànica

Aquest tipus d'instal·lació està especialitzat en la selecció de la fracció inorgànica provinent dels municipis que han desplegat el model Residu mínim. La fracció inorgànica són els envasos més la resta de materials que no han estat recollits selectivament.

Es tracta d'una planta més complexa que una de triatge d'envasos atès que rep molta fracció orgànica que no ha estat recollida selectivament i que dificulta la selecció i la qualitat dels materials obtinguts.

La principal avantatge és que rep la totalitat dels envasos generats en els municipis usuaris i per tant els nivells absoluts de recuperació són elevats.
Data d'actualització:  09.09.2009