• Imprimeix

Envasos lleugers

Una planta de triatge d'envasos lleugers és una instal·lació especialitzada en la selecció per composició dels envasos lleugers rebuts procedents de la recollida selectiva d'aquesta fracció. Mecànica o manualment, es fa la selecció de diferents tipus de plàstics (PEAD –separat entre blanc i color–, PEBD, PET i envasos mixtes), envasos fèrrics i d'alumini, i cartró per begudes.

L'estructura d'una planta de triatge d'envasos lleugers és la següent:

  • Zona de recepció d'envasos: àrea on s'aboquen els envasos procedents de la recollida selectiva, un cop pesats.
  • Zona de tria: a l'inici d'aquesta zona hi ha un obridor de bosses. A continuació comença la selecció dels envasos segons composició. El triatge pot ser manual, magnètic, volumètric, per densitats, balístic, òptic, etc. Aquest procés tendeix a automatitzar-se cada vegada més.
  • Zona de premsar i embalar: zona de premsatge i embalatge per a facilitar el transport a les plantes de reciclatge.
  • Zona de magatzem: àrea d'emmagatzematge dels materials seleccionats i pendents de ésser transportats a instal·lacions de tractament.
  • Zona d'oficines.

El rendiment aproximat d'una instal·lació d'aquest tipus és del 90% dels materials entrants, descomptant els impropis que ja no haurien d'arribar a la instal·lació.
Data d'actualització:  09.09.2009