• Imprimeix

Què podem dur a la deixalleria

Els usuaris poden dipositar, de forma selectiva, diferents tipus de residus municipals per als quals no hi ha un sistema de recollida domiciliària o uns contenidors específics al carrer.

Complementàriament, els usuaris també poden trobar a la deixalleria els contenidors de paper i cartró, vidre i envasos lleugers. Així doncs, a la deixalleria es poden dur:

Pneumàtics
Fluorescents i làmpades de vapor de mercuri
Bateries
Dissolvents
Pintures i vernissos
Piles
Electrodomèstics que continguin substàncies perilloses
Olis minerals usats
Paper i cartró
Vidre
Envasos lleugers
Plàstics
Ferralla i metalls
Tèxtils
Olis vegetals usats
Ampolles de cava senceres
Mobles i altres
Electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses
Ferralla electrònica (ordinadors, petits electrodomèstics, aparells electrònics...)
Fustes
Restes de poda o jardineria
Runes i restes de la construcció d'obres menors
Materials barrejats
Matèria orgànica (excepte restes de pa sec)
Residus industrials en grans quantitats o provinents del procés productiu, que han de ser gestionats a través de gestors privats autoritzats per l'Agència de Residus de Catalunya
Materials explosius
Residus radioactius
Residus sanitaris
Data d'actualització:  09.09.2009