Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Què podem dur a la deixalleria

pictogramadeixalleria
Els usuaris poden dipositar, de forma selectiva, diferents tipus de residus municipals per als quals no hi ha un sistema de recollida domiciliària o uns contenidors específics al carrer.

Complementàriament, els usuaris també poden trobar a la deixalleria els contenidors de paper i cartró, vidre i envasos lleugers.

Així doncs, a la deixalleria es poden dur:

Residus municipals especials

Pneumàtics
Fluorescents i làmpades de vapor de mercuri
Bateries
Dissolvents
Pintures i vernissos
Piles
Electrodomèstics que continguin substàncies perilloses
Olis minerals usats

Residus municipals ordinaris

Paper i cartró
Vidre
Envasos lleugers
Plàstics
Ferralla i metalls
Tèxtils
Olis vegetals usats
Ampolles de cava senceres

Residus municipals voluminosos

Mobles i altres
Electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses
Ferralla electrònica (ordinadors, petits electrodomèstics, aparells electrònics...)

Altres residus municipals

Fustes
Restes de poda o jardineria
Runes i restes de la construcció d'obres menors

Materials no acceptats

Materials barrejats
Matèria orgànica (excepte restes de pa sec)
Residus industrials en grans quantitats o provinents del procés productiu, que han de ser gestionats a través de gestors privats autoritzats per l'Agència de Residus de Catalunya
Materials explosius
Residus radioactius
Residus sanitaris

Data d'actualització: 09.09.2009