• Imprimeix

Valorització / Reciclatge

Reciclatge a la indústria

El paper de la indústria en l’àmbit del reciclatge és d’un abast molt ampli i té múltiples perspectives. Introduir criteris mediambientals en el disseny dels productes i de la seva producció. La indústria és un dels actors principals en l’establiment d’aquelles sinèrgies que permetin impulsar la demanda de matèries i productes recuperats i així consolidar els mercats d’aquestes matèries.

Productes eficients en recursos

Productes ambientalment correctes, relacionats amb el vector residu o eficiència de materials. És a dir, productes fabricats amb materials reciclats, que afavoreixin la prevenció i la reciclabilitat dels residus, la desmaterialització, que siguin biodegradables, compostables, reutilitzables, etc.

Instal·lacions de gestió

Accés a informació (funcionament, tipus, residus tractats, etc.) de les plantes de valorització i reciclayge de residus.