• Imprimeix

Preguntes

La inscripció al Registre de Transportistes de Residus de Catalunya cal efectuar-la en línia des del Sistema Documental de Residus.
És recomanable tenir sempre disponible en el vehicle la documentació que es facilitarà un cop hagueu tramitat la inscripció.

Qualsevol modificació que es vulgui fer sobre la comunicació presentada a l'ARC,altes i baixes de camions, canvis de grups de residus...s'ha de comunicar a l’Agència de Residus de Catalunya a través Sistema Documental de Residus

Cal presentar el model de devolució degudament completat.Un cop presentat, i previs els tràmits que l'ARC consideri oportuns sol·licitarà la devolució a la Caixa General de Dipòsits.
Vegeu Documentació del Tràmit 

Cal presentar el model de devolució per baixa de l'empresa degudament completat. Un cop presentat, i previs els tràmits que l'ARC consideri oportuns sol·licitarà la devolució a la Caixa General de Dipòsits. 

Vegeu Documentació del Tràmit