• Imprimeix

Transport

Entenem com a transport l'operació o conjunt d'operacions que permeten la recollida i el trasllat de residus. Per poder dur a terme aquesta activitat les empreses han de complir les següents condicions:

  • Estar inscrit en el Registre de Transportistes de Residus de Catalunya
  • Portar els residus a la planta del gestor que hagi indicat el productor o posseïdor dels residus
  • En cas que el gestor no accepti el residu per qualsevol motiu, retornar el residu al seu origen
  • Es recomanable portar a cada vehicle el document acreditatiu de la inscripció en el Registre de Transportistes
  • Portar dins el vehicle la documentació de transport de residus necessària (Full de seguiment o Full de seguiment itinerant).
  • Si es realitza una recollida itinerant de residus, formalitzar correctament el Full de seguiment itinerant.
  • Complir qualsevol altre requisit o obligació necessària per al transport de mercaderies (targeta de transport, ADR...).