• Imprimeix

Vehicles fora d'ús

El  Reial Decret 20/2017, de 20 de gener, sobre els vehicles al final de la seva vida útil, té per objecte establir mesures destinades a la prevenció de la generació de residus procedents de vehicles i a la recollida, a la preparació per a la reutilització, al reciclatge i altres formes de valorització dels vehicles al final de la seva vida útil, inclosos els seus components, per així reduir l’eliminació de residus i millorar l’eficàcia en la protecció de la salut humana i del medi ambient al llarg del cicle de vida dels vehicles.