• Imprimeix

Ens locals: Gestió de residus de piles i acumuladors

Els usuaris o posseïdors de residus de piles i acumuladors han de lliurar-los als punts de recollida selectiva o dipositar-los als contenidors que els productors posen a la seva disposició en diferents punts de fàcil accés (centres comercials, botigues, mercats, deixalleries, etc.). El lliurament de les piles usades ha de ser lliure de cost pels posseïdors.
Per tal d’establir els mecanismes i les condicions perquè els productors (mitjançant els SIGs) es facin càrrec de la gestió dels residus de piles i acumuladors d’origen domèstic, el 26 de juliol de 2010 es va signar un conveni marc entre l’Agència de Residus de Catalunya i els sistemes integrats de gestió (SIG) de residus de piles i acumuladors Fundación Ecopilas i European Recycling Platform España (ERP).
En el procés d’elaboració també van participar activament la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), Associació Catalana de Municipis i Comarques i l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus (EMSHTR). Aquest document estableix el marc de funcionament i les activitats que duran a terme els SIG de residus de piles i acumuladors a Catalunya, així com la seva relació amb les diverses administracions públiques.
Els ens locals que vulguin beneficiar-se de les condicions establertes en aquest conveni i de les compensacions econòmiques previstes han de formalitzar la seva adhesió al conveni, seguint les indicacions del Procediment d’adhesió.
Els SIGs han creat una oficina de coordinació OFIPILAS perquè els ens locals adherits puguin realitzar les gestions relacionades amb la gestió dels residus de piles i acumuladors, mitjançant plataforma informàtica o línia telefònica. 

Data d'actualització:  04.04.2011