• Imprimeix

Piles i altres acumuladors

L’any 2008 s’estableix un nou marc normatiu per al sector de piles i acumuladors, el Reial Decret 106/2008, d'1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus, que aplica el principis de "qui contamina paga i responsabilitat ampliada del productor". Aquest Reial Decret estableix que els costos de les operacions de recollida selectiva, transport, classificació, emmagatzematge temporal, tractament i reciclatge dels residus de piles i acumuladors han de ser sufragats pels productors de piles i  acumuladors.