• Imprimeix

Definició i codificació de frigorífics i altres aparells amb CFC

Els frigorífics són equips elèctrics i electrònics capaços de generar i mantenir fred gràcies als CFC o als gasos substituts que tenen tant al circuit de fred com a les escumes aïllants de les parets que els formen. En el circuit de refrigeració, els CFC, gràcies a les seves propietats especials i als canvis induïts pel motor, absorbeixen calor de l’interior del frigorífic i, per tant, el refreden, i l’alliberen a l’exterior. Els CFC també es troben a les escumes aïllants, ja que es fan servir per expandir el poliuretà que forma les parets del frigorífic. 

Codificació segons el Catàleg Europeu de Residus

codi CER DESCRIPCIÓ Classificació VAL TRD
160211 Equips rebutjats que contenen clorofluorocarburs, HCFC,HFC especial V41 T32
160213 Equips rebutjats que contenen components perillosos diferents dels especificats en els codis 160209 a 160212
especial V41
V22
T32
200123 Equips rebutjats que contenen clorofluorocarburs especial V41 T32
200135 Equips elèctrics i electrònics rebutjats, diferents dels especificats en els codis 200121 i 200123 que contenen components perillosos especial V41 T32

 

Data d'actualització:  03.11.2011