• Imprimeix

Frigorífics i altres aparells amb CFC

Els frigorífics s'han de tractar perquè contenen CFC al circuit generador de fred i a les escumes aïllants situades a tot el perímetre de la carcassa. Al circuit de fred el fluid refrigerant és el CFC R-12. Al material aïllant les escumes estan expandides pel CFC R-11.

Els CFC són uns compostos organoclorats de gran estabilitat i escassa toxicitat que, des del 1930 aproximadament, han tingut un gran èxit comercial per a múltiples usos com per exemple: refrigerants, expansors d'escumes, propulsors d'espais... La principal proporció de CFC pertany a dos tipus: el CFC R11 i el CFC R12. Aquests compostos, si arriben a l'estratosfera, provoquen la destrucció de la capa d'ozó a causa de l'impacte dels raigs ultraviolats del sol.

Preguntes

Preguntes i respostes

Sistema Integrat de Gestió (SIG)

Els Frigorífics i altres aparells amb CFC estan inclosos dins de la categoria de Residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) i es gestionen amb els SIG'S autoritzats per a la Categoria 1