• Imprimeix

Subproductes animals

Es defineix els subproductes animals no destinats al consum humà (SANDACH) com a cossos sencers o parts d’animals, productes d’origen animal o altres productes obtinguts a partir d’animals, que no estan destinats al consum humà,ja sigui per motius sanitaris o bé per decisió de l’operador.
Els SANDACH són aquells materials que es generen a la producció primària ramadera, a les indústries de transformació dels aliments d’origen animal, als establiments alimentaris de comerç minorista i a les llars que, per motius comercials o sanitaris, no entren dins de la cadena alimentària humana.
La gestió dels subproductes animals des del moment en que es generen fins al seu ús final, valorització o destrucció està regulada per garantir que durant la mateixa no es generin riscos per a la salut humana, la sanitat animal o el medi ambient i especialment per garantir la seguretat de la cadena alimentaria humana i animal.

 

 

Data d'actualització:  01.02.2018

Consulta establiments SANDACH

Enllaç al web del MAGRAMA per consultar els establiments SANDACH registrats a tot el territori espanyol