Model català de residus de la construcció

Es fonamenta en les accions de prevenció i en la reutilització i valorització material màxima dels residus. Estableix el principi de responsabilitat del productor i es fixa com a objectiu reciclar el 50% d’aquests residus l’any 2012.
Data d'actualització:  06.07.2010