• Imprimeix

Runes, terres i altres residus de la construcció

Es consideren residus de la construcció, d’acord amb la normativa, aquells residus que es generen en una obra de construcció o demolició. Cal indicar que no s’inclouen en aquesta definició aquelles terres d’excavació que es destinen a la reutilització a la pròpia obra o en una altra obra autoritzada.

El volum de residus de la construcció generats a Catalunya és important tot i que, per les seves característiques, tenen un gran potencial pel que fa a la reutilització i el reciclatge. Per la seva rellevància, doncs, aquests residus disposen d’un programa de gestió i d’un model de gestió específics que, superant una etapa de consolidació en la que es pretenia aconseguir una gestió finalista correcta, s’orienten a la prevenció, al reciclatge i a l’impuls dels mercats per a materials reciclats.

 

Model català de residus de la construcció

Es fonamenta en les accions de prevenció i en la reutilització i valorització material màxima dels residus. Estableix el principi de responsabilitat del productor i es fixa com a objectiu reciclar el 50% d'aquests residus l'any 2012.

Declaració anual per a gestors DARIG

Tota la informació referent a la DARIG

Instal·lacions de gestió

Plantes de reciclatge i dipòsits controlats