• Imprimeix

Tràmits

Un residu orgànic amb valor agronòmic pot valoritzar-se a l’agricultura mitjançant:

  • Aplicació agrícola directe (V81)
  • Compostatge (V83)
  • Digestió anaeròbia (V85)

 

La gestió d'aquests residus s'ha de fer a través de gestors autoritzats, sols en el cas d'aplicació agrícola directa es pot efectuar una gestió en origen del propi productor.
La valoració de la gestió agrícola de residus orgànics implica l’avaluació de la idoneïtat d’aquests residus per a ser utilitzats en agricultura, essent necessari  acreditar la seva aptitud prèvia a la gestió, presentant a la Agència de Residus de Catalunya la documentació que descriu el Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre el procediment de gestió de residus. El tràmits que s'ha d'efectura son la Fitxa d'acceptació o la Fitxa de destinació en el cas de l'aplicació directe per part del productor.

Data d'actualització:  19.11.2014