• Imprimeix

Oliasses, sansa, brisa i mares del vi

Són residus derivats de l'activitat agrícola i que per les seves característiques (contingut en matèria orgànica i nutrients com nitrogen, fòsfor i potassi) poden ser utilitzats com a adobs orgànics en profit de l’agricultura mitjançant l’aplicació en sòls agrícoles.

La gestió agrícola d’aquests residus està regulada pel Decret 198/2015, de 8 de setembre, de gestió agrícola dels efluents produïts en cellers i almàsseres.

 

El Decret 198/2015, de 8 de setembre, de gestió agrícola dels efluents produïts en cellers i almàsseres, estableix entre d’altres aspectes, les prescripcions que cal tenir en compte al realitzar l’aplicació agrícola com per exemple, les dosis màximes d’aplicació d’aquests residus, les distàncies d’aplicació i àrees de restricció. 

 

  • Aigües del processat de les olives: efluents líquids, diferents de l’oli, obtinguts des de l’entrada de les olives a l’almàssera fins l’obtenció d’oli tant en sistemes de dues fases, de tres fases o, de premsatge. Se n’exceptuen les oliasses. La dosi màxima d’aplicació és de 60 m3 per hectàrea i any.
  • Oliasses:  els residus líquids, diferents de l'oli, obtinguts durant el procés d'extracció en les almàsseres amb sistema de tres fases o de premsatge. La dosi màxima d'aplicació és de 30 m³ per hectàrea i any.
  • Sansa: residu de consistència pastosa o sòlida resultant de l’extracció d’oli que conté polpa, pinyol i tegument de l’oliva, tant en el sistema de premsatge com en sistemes de dos i tres fases. La dosi màxima d’aplicació és  de 3 t/ha i any.
  • Vinasses: són els efluents líquids que provenen del processat del raïm per la producció de vi en les instal·lacions d'un celler, i les aigües de neteja. La dosi màxima d'aplicació és de 70 m³ de vinasses per hectàrea i any.
  • Brises i mares: són els residus derivats de la vinificació. La Brisa és un residu sòlid format pel conjunt de rapa, pinyola i pellofa resultants del desrapat i del premsat del raïm.  Les mares de vi són els residus que es dipositen als recipients que contenen vi després de la fermentació, durant l'emmagatzematge o després d'un tractament autoritzat, així com el residu obtingut mitjançant filtració o centrifugació de l'anterior. La dosi màxima d’aplicació serà de 15 tones de residus de vinificació en total per hectàrea i any.

 

L'aplicació de les brises i mares, oliasses i sansa estan sotmesos als règims següents:

1. Règim de comunicació: Les parcel·les on s’aplicaran els residus són terrenys gestionats pels centres de producció d’aquests residus, és a dir, el celler o l’almàssera, o pels socis d’aquests centres de producció. En aquest règim els cellers i les almàsseres tenen l’obligació de presentar l’Agència de Residus de Catalunya una comunicació prèvia de Declaració Responsable i anotar en un registre d’aplicació al sòl els residus aplicats.

Aquesta declaració és vàlida mentre no hi hagi canvis en el document de Declaració Responsable o de les parcel·les.

 

2. Règim d’autorització : Les parcel·les  no són propietat del celler o l’almàssera, o dels socis d’aquests centres de producció.

En aquest règim s’haurà de tramitar la Declaració Responsable acompanyada de les corresponents fitxes de destinació regulades pel Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus.

El propi sistema SDR crea les fitxes de destinació a partir de la informació obtinguda a la declaració responsable.

La renovació de les fitxes de destinació, es realitzarà adjuntant a les noves fitxes de destinació el registre d’aplicació.

 

Aquests tràmits es realitzaran mitjançant el Sistema Documental de Residus (SDR).

 

 

Els cellers i les almàsseres tenen l’obligació de presentar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació una comunicació prèvia i anotar en un registre d’aplicació les aplicacions realitzades a les parcel·les.  

Data d'actualització:  27.07.2017