• Imprimeix

Fangs de depuradora

Per a la valorització d’un residu orgànic al sòl, cal que aquest disposi de valor agronòmic  i estigui exempt de qualsevol contaminant, per això, serà necessari analitzar la seva procedència i realitzar-ne una caracterització analítica.

Un cop es coneix la idoneïtat del residu orgànic, cal caracteritzar i determinar els nivells de fertilitat de cadascuna de les parcel·les agrícoles potencialment receptores i comprovar si aquestes compleixen els criteris legals i mediambientals per a ser fertilitzada amb residus orgànics.

Posteriorment, s’ha de fer el pla d’aplicació al sòl del residu orgànic, que haurà de tenir en compte l’anàlisi del residu, el tipus de sòl i el cultiu a implantar o implantat.

Els fans de depuradora que compleixen les característiques per a ser valorats agronòmicament, poden també valoritzar-se en la restauració d’activitats extractives i terrenys degradats actuant com a esmena orgànica per a la recuperació d’aquests sòls i afavorint la integració d’aquest espai en el seu entorn natural.Els criteris tècnics i el procediment administratiu l’autoritza la Direcció General de Qualitat Ambiental (DGQA) i els trobareu descrits a RESTOFANGS. Rehabilitació de substrats edàfics amb fangs de depuradora i al Manual d'aplicació en activitats extractives i terrenys marginals.

Data d'actualització:  18.11.2014