• Imprimeix

Residus orgànics per a valorització agrícola

Determinats residus posseeixen característiques fertilitzants que pel seu contingut de matèria orgànica i elements nutritius, poden valoritzar-se al sòl per millorar les seves característiques estructurals i aportar elements nutritius per als  cultius.

Com a criteri general, els residus orgànics, per poder ser valoritzables a l’agricultura, cal que demostrin la seva:

EFICÀCIA: valor agronòmic del material.

INNOVUÏTAT: exempció de contaminants.

CONSTÀNCIA: la variació de la composició ha de ser mínima i sempre controlable.

ESTABILITAT: els materials han de disposar d'un minim d'estabilitat de la matèria orgànica.