• Imprimeix

Cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals

Els cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals són impostos ecològics que incentiven un comportament més respectuós amb el medi ambient i impulsen mesures de minimització i de valorització material dels residus. Aquests cànons són instruments econòmics que contribueixen al finançament del cost que comporta la implantació de la gestió sostenible dels residus municipals.
Per a detallar els aspectes concrets del funcionament del cànon, la Junta de Govern per als Residus Municipals aprova anualment unes guies amb els criteris per a l’aplicació del cànon.

 

En data 31 de març  de 2017 entra en vigor la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre  elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, que modifica la Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.

 

En data 31 de març de 2017 entra en vigor la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, que modifica la Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.

 

Els tipus de gravamen del cànon sobre la deposició controlada i la incineració de residus municipals per a l'any 2018 són de:

  • 35,60 euros/ tona Cànon sobre la deposició controlada de residus municipals
  • 17,80 eruos/ tona Cànon sobre la incineració de residus municipals