A partir de l'aprovació de la Gestió documental dels residus originats a la indústria que es consideren assimilables a residus municipals comercials, la Llei 15/2003, de 13 de juny, que modifica la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, estableix una nova denominació: Residus municipals comercials, que inclou alguns residus originats a les indústries. Cal tenir en compte aquest canvi per al model de gestió fins ara establert. Per a més informació...