• Imprimeix

Declaració anual de residus per a gestors DARIG

La DARIG és el document on es recullen les dades dels residus gestionats i els residus produïts per cada centre de gestió de residus en el període d’un any natural, segons el Decret 88/2010.

La declaració de residus per a gestors l’han de realitzar les activitats de gestió de residus autoritzades com a gestors de residus.
Per als gestors de VFU, la declaració de gestors inclou a més, un annex específic sol·licitant informació específica relativa al Real Decreto 1383/2002. El gestors que hagin gestionat residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) també hauran de presentar un annex de la DARIG-RAEE.

La via principal recomanada per a la presentació de les declaracions és, com en els darrers anys la presentació telemàtica a través el Sistema Documental de Residus (SDR).

El termini de presentació de la DARIG finalitza cada 31 de març de l'any en curs.

 

Atenció telefònica: 900 900 408
Correu electrònic: dari.arc.tes@gencat.cat
Correu electrònic RAEE: annexraee.arc@gencat.cat
Suport informàtic de l'SDR: 93 214 20 00
Correu electrònic per a suport informàtic: suport_arc@oesia.com

Data d'actualització:  03.12.2018