Tal i com es determina en el Decret 93/1999 sobre procediments de gestió de residus i en el Decret 88/2010 que el modifica, els productors i els gestors de residus industrials han de presentar la declaració anual de residus industrials durant el primer trimestre de l’any.

Atenció: No s’envia  cap carta recordatori. 
Telèfon d’informació Declaració anual de residus: 900 900 408

Adreça correu electrònic: dari.arc.tes@gencat.cat