L'article 15 del Reial Decret 782/1998, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament per al desenvolupament i l'execució de la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos estableix la informació que els agents econòmics hauran de subministrar a les administracions públiques.

Aquest article preveu que, abans del 31 de març de cada any, les empreses envasadores i/o les responsables de la posada al mercat dels productes envasats han d’informar als òrgans competents de la comunitat autònoma on estiguin domiciliades (a Catalunya és l'Agència de Residus de Catalunya) de la quantitat total d'envasos i productes envasats posats al mercat durant l'any anterior, indicant aquells envasos que siguin reutilitzables.

Per tal de facilitar que els envasadors puguin subministrar aquesta informació còmodament i ràpida, l'Agència de Residus de Catalunya ha elaborat la Declaració anual d'envasos (DAE).

La presentació de la DAE cal fer-la mitjançant el formulari disponible al Sistema Documental de Residus (SDR) dins del bloc de Residus i seleccionar l'opció Declaració d'Envasos.

Les empreses que ja disposin de codi d'entrada per al SDR, per exemple per accedir a la DARI, han d'utilitzar el mateix codi.

S’ha de fer una única DAE pels centres de producció que operen sota el mateix CIF, i no pas una per cada centre. A la pestanya de dades generals trobareu l’opció per afegir els centres de producció..

Atenció: Des del tràmit de la DAE es pot realitzar el Pla Empresarial de Prevenció d'Envasos, PEP i els informes de seguiment. És important que les dades introduïdes a la DAE siguin correctes ja que aquestes estaran vinculades el Pla Empresarial de Prevenció d'Envasos, PEP.

Data d'actualització:  13.11.2013