• Imprimeix

Deixalleries

Els RAEE s’han d’emmagatzemar en 7 fraccions de recollida, separant els aptes per a la preparació per la reutilització (PxR) sempre que sigui possible. La deixalleria pot  fer preparació per la reutilització si aixi ho recull a llicènciasi així ho recull la seva llicència. En el cas dels RAEE per fer PxR s’han de complir els requisits de l’annex IX del Reial Decret 110/2015i han d'indicar-ho a la seva llicència ambiental per adaptar-se a la normativa, així com estar inscrits al registre de gestors.

Conveni OFIRAEE

El 10 de juliol de 2012 es va signar un Conveni marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i les entitats gestores dels sistemes integrats de gestió (SIG) de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) pel període 2013-2017.

Els ens locals que vulguin beneficiar-se de les condicions establertes en aquest conveni (recollida i gestió dels RAEE per part dels SIG sense cap cost per l’Ens Local) i de les compensacions econòmiques previstes han de formalitzar la seva adhesió al conveni, seguint les indicacions del Procediment d’adhesió. Els ens locals que ja estaven adherits a l’antic Conveni marc signat el 22 de desembre de 2006 també han de formalitzar la seva adhesió a aquest nou conveni marc. 

Data d'actualització:  28.04.2016