• Imprimeix

Residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE)

En el programa comunitari de política i actuació en matèria de medi ambient i desenvolupament sostenible de l’any 1993 (V Programa), els residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) ja es mencionaven com un dels fluxos de residus prioritaris a regular, per tal d’aplicar principis de prevenció, valorització i eliminació segura.

El 22 febrer 2015 va entrar en vigor el Reial Decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics, que incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2012/19/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 4 de juliol i deroga l'anterior Reial Decret 208/2005, de 25 de febrer sobre aparells elèctrics i electrònics (AEE) i la gestió dels seus residus.